Projekty

Pro zákazníka zpracováváme kompletní projektové dokumentace staveb v různých stupních:

  • návrhy - studie
  • podklady pro územně plánovací infromaci
  • projekty k územnímu souhlasu
  • projekty k územnímu řízení
  • projekty k ohlášení stavby
  • projekty ke stavebnímu povolení
  • projekty k odstranění stavby
  • projekty skutečného provedení stavby
  • projekty provedení stavby

Projektové dokumentace obsahují veškeré potřebné profesní části (stavební část, statika, interiéry, elektro, vytápění, zdravotní technika, technologie, sdělovací technika, požární bezpečnost staveb a rozpočet).

Projektové dokumentace jsou zpracovány na programovém vybavení AutoCAD, ArchiCad a ALLPLAN - Nemetschek.