Profesní struktura pracovníků

Sehraný tým pracovníků podílejících se na zhotovení kompletních projektových dokumentací je od roku 1991 neměnný a je sestaven z autorizovaných inženýrů a techniků těchto odborných profesí:

 • pozemní stavby
 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
 • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
 • technologická zařízení staveb
 • statika a dynamika staveb
 • technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
 • vodohospodářské stavby, specializace stavby hydrotechnické, zdravotně technické, stavby meliorační a sanační
 • dopravní stavby
 • požární bezpečnost staveb
 • sdělovací technika
 • hydrogeologie, inženýrská geologie, sanační geologie
 • geodézie