O firmě

Ateliér BOŘKE HK - projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví - odborná praxe ve stavebnictví v oblasti projektové a inženýrské činnosti od roku 1976

Existence firmy ateliér BOŘKE HK se datuje od roku 1991.

V současné době sídlí firma v prostorách administrativní budovy na adrese: Gočárova třída 504, 500 02 Hradec Králové.
Pracoviště je vybaveno počítači s programovým vybavením AutoCAD a ArchiCad.

Firma zhotovuje kompletní projektové dokumentace staveb v těchto stupních:

 • návrhy - studie
 • podklady pro územně plánovací informaci (včetně jejího obstarání)
 • projekty k územnímu souhlasu (včetně jejího obstarání)
 • projekty k územnímu řízení (včetně jeho obstarání)
 • projekty k ohlášení stavby (včetně jeho obstarání)
 • projekty ke stavebnímu povolení (včetně jeho obstarání)
 • projekty k odstranění stavby (včetně jeho obstarání)
 • projekty skutečného provedení stavby
 • projekty pro provedení stavby (včetně výběrových řízení dodavatelů staveb)
 • autorský dozor staveb
 • technický dozor investora na stavbách
 • kolaudace (zastupování při kolaudačních řízeních)

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví je prováděna zejména na těchto druzích staveb:

Průmyslové areály

 •  nové areály a rekonstrukce stávajících areálů, autoservisy, truhlárny, kovovýroba

Stavby zdravotnické

 • domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, objekty s chráněnými byty

Stavby občanské vybavenosti

 •  ubytovny, hotelové domy, restaurace, diskotéky, autobazary, obchodní domy a prodejní centra

Stavby bytové

 • bytové domy, rodinné domy

Stavby pro rekreaci

 • projekty rekonstrukcí stávajících staveb a projekty nových rekreačních staveb

Typové projekty rodinných domů

 • k zakoupenému typovému projektu Vám zpracujeme osazení domu na Váš pozemek a napojení na inženýrské sítě

Obytné zóny

 • projekty technické infrastruktury a projekty rodinných domů v nově vznikajících zónách pro bydlení