Inženýrská činnost

Pro zákazníka zpracováváme k projektové dokumentaci dokladovou část obsahující veškerá potřebná projednání s orgány státní správy nutná k vydání:

  • územně plánovací informace
  • územního souhlasu
  • územního rozhodnutí
  • ohlášení stavby
  • stavebního povolení
  • odstranění stavby

V rámci inženýrské činnosti provádíme také:

  • autorský dozor staveb
  • technický dozor investora na stavbách
  • zastupování při kolaudačním řízení